AFM

Voor veel financiële producten is een vergunning van de AFM nodig. Het bezit van zo’n vergunning geeft aan dat de AFM er toezicht op houdt dat de aanbieder de Wet op het financieel toezicht (Wft) juist naleeft. Een investering in grond zoals DGS Vastgoed deze aanbiedt wordt niet aangemerkt als beleggingsobject. De reden hiervoor is dat het beheer van de gronden niet door een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd. Zodoende wordt dit door de AFM niet gezien als een beleggingsobject en valt DGS Vastgoed hiermee buiten de vergunningsplicht.

Een investering in agrarische grond is geen beleggingsobject en daarmee vrijgesteld van een vergunningsplicht van de AFM. Om de eerlijkheid en transparantie van ons product te waarborgen, werken we enkel en alleen met openbare brondocumentatie.


Vraag een brochure aan!

Wij adviseren u graag!

Voor andere vragen en/of opmerkingen neemt u contact op met ons via email of bel met: +31 (0) 85 – 75 00 414