Grond aankopen is eenvoudiger dan u denkt.

  • Koopovereenkomst
  • Aanbetaling
  • Restant betaling en overdracht
  • Inschrijving kadaster

Onze Werkwijze

Wanneer u een keuze heeft gemaakt uit ons aanbod en besluit over te gaan tot de aankoop van een- of meerdere kavels grond, is de procedure als volgt;

  • Een buitendienstmedewerker komt op afspraak bij u langs, hij neemt met U de koopovereenkomst door. Na ondertekenen neemt de buitendienstmedewerker de door U getekende overeenkomst (in drievoud) mee.
  • Aansluitend wordt de koopovereenkomst door een hiertoe bevoegde medewerker van DGS Vastgoed ondertekend. Eén exemplaar gaat retour naar u, één exemplaar wordt naar de notaris gestuurd en het laatste exemplaar blijft bij DGS Vastgoed.
  • U maakt een zekerheidstelling (borg) over van 10% van de koopsom op de derden rekening van de notaris.
  • U ontvangt binnen 2 weken van de notaris de leveringsakte met een volmacht en een factuur. De volmacht dient u bij uw eigen notaris van een handtekening te voorzien (legalisatie).
  • Nadat u het restant van de factuur aan de notaris heeft overgemaakt, zorgt de notaris voor de eigendomsoverdracht. Na de notariële overdracht en de verwerking daarvan door het Kadaster ontvangt u van de notaris het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat de grond op uw naam staat.

Notaris
Iedere koper is geheel vrij om een eigen notaris te kiezen. Echter adviseren wij u gebruik te maken van een door ons geselecteerde notaris, welke beschikt over zeer veel kennis en ervaring op het gebied van grondzaken.


Vraag een brochure aan!

Wij adviseren u graag!

Voor andere vragen en/of opmerkingen neemt u contact op met ons via email of bel met: +31 (0) 85 – 75 00 414